Геодезически услуги

Е.Кирчев

12.10.2021НОМЕР НА ОБЯВАТА: 171480

Изготвяне на проекти в Инвестиционно проектиране. Изработване на ПУП-ПР, ПРЗ. Геодезическо заснемане на сгради и имотни граници за нанасяне в кадастралната карта. Трасиране – ограничаване на имоти. Изработване на схема на самостоятелен обект в сграда за нанасяне в кадастъра. Даване на строителна линия и ниво на строежи. Тахиметрично заснемане на ситуация и терен за проектиране на сгради, пътища, фасадно заснемане на зидове и покривни линии при узаконяване на сгради. Отстраняване на непълноти и грешки в кадастралната карта За област Варна

Редакцията на Agri.bg не носи отговорност за коментарите и призвовава потребителите да спазват Условията за ползване на сайта