зърно в благоевград

d1961

11.03.2013 НОМЕР НА ОБЯВАТА: 15292

ЕКОЛОГИЧНОТО ГОРИВО: БРИКЕТИ от слънчогледова люспа - сяра 0,19% ; 4800 Kcal/kg ; пепел 3% ; влага 5 % ; Плевен, [email protected] , +359 888 321 760