Марияна Димитрова: Чистата храна е това, което ме мотивира да се занимава със земеделие

Марияна Димитрова: Чистата храна е това, което ме мотивира да се занимава със земеделие

24.05.2023

Хедер, създаден по желание на фермерите

Хедер, създаден по желание на фермерите

23.05.2023

Модерните технологии вдъхнаха нов живот на 50-годишна оранжерия

Модерните технологии вдъхнаха нов живот на 50-годишна оранжерия

22.05.2023

Фермер: Животни без земя и земя без животни не съществува като понятие

Фермер: Животни без земя и земя без животни не съществува като понятие

21.05.2023

Оперативна група "Знание, опит и предприемачество" - видео презентация

Оперативна група "Знание, опит и предприемачество" - видео презентация

17.05.2023

Консултанти се възползват от доверчиви фермери. Ще има много опарени

Консултанти се възползват от доверчиви фермери. Ще има много опарени

16.05.2023

Започна XV издание на БАТА АГРО

Започна XV издание на БАТА АГРО

15.05.2023

Проф. Даниела Ганева: Фермерите вече могат да се докоснат до последните технологични новости

Проф. Даниела Ганева: Фермерите вече могат да се докоснат до последните технологични новости

13.05.2023

Млади механизатори едновременно учат и работят в големи фирми

Млади механизатори едновременно учат и работят в големи фирми

10.05.2023

Над 200 000 посетители събра Съборът на овцевъдите

Над 200 000 посетители събра Съборът на овцевъдите

09.05.2023

Как ще компенсират фермерите за ниските цени на млякото?

Как ще компенсират фермерите за ниските цени на млякото?

09.05.2023

Светлана Боянова: Земеделците ще имат достъп до най-високата експертиза с помощта на AgroHub.BG

Светлана Боянова: Земеделците ще имат достъп до най-високата експертиза с помощта на AgroHub.BG

07.05.2023