Учен: Сеитбооборотът е ключов за справяне с болестите и паразитите по слънчогледа

Учен: Сеитбооборотът е ключов за справяне с болестите и паразитите по слънчогледа

28.04.2024

Цветан Цеков: Българите заслужават да получат 100% чиста храна

Цветан Цеков: Българите заслужават да получат 100% чиста храна

26.04.2024

DJI Agras T50: Новият стандарт във въздушното пръскане

DJI Agras T50: Новият стандарт във въздушното пръскане

26.04.2024

Марие Николова: Нямаме трудности с пазара, защото благодарение на сдружението имаме количества

Марие Николова: Нямаме трудности с пазара, защото благодарение на сдружението имаме количества

20.04.2024

Овцефермата на Добруджанския земеделски институт: Какво произвежда и какви продажби прави?

Овцефермата на Добруджанския земеделски институт: Какво произвежда и какви продажби прави?

20.04.2024

Милица Зикатанова: Широка мелнишка душа

Милица Зикатанова: Широка мелнишка душа

19.04.2024

Земеделието от последните 30-40 години остава в историята

Земеделието от последните 30-40 години остава в историята

19.04.2024

Как да свалим себестойността в земеделското производство чрез устойчиви практики?

Как да свалим себестойността в земеделското производство чрез устойчиви практики?

17.04.2024

Български сортове пшеница и ечемик стават по-популярни зад граница

Български сортове пшеница и ечемик стават по-популярни зад граница

17.04.2024

Ерик Борисов: Работата на фермера не е просто в стопанството

Ерик Борисов: Работата на фермера не е просто в стопанството

13.04.2024

Кирил Жендов: Вечер, като си лягам, си казвам - утре сутринта продължавам, няма връщане назад

Кирил Жендов: Вечер, като си лягам, си казвам - утре сутринта продължавам, няма връщане назад

13.04.2024

Панайота Вангелова, Сатнет на AGRI SUMMIT 2024: Трактор по мярка

Панайота Вангелова, Сатнет на AGRI SUMMIT 2024: Трактор по мярка

12.04.2024