По-добър пазарлък, по-изгодно подпомагане - така ли се разпределят бюджети?

По-добър пазарлък, по-изгодно подпомагане - така ли се разпределят бюджети?

23.11.2022

Колко струва един въглероден сертификат?

Колко струва един въглероден сертификат?

23.11.2022

Производители: Влизаме в Министерството с проблеми и излизаме с обещания

Производители: Влизаме в Министерството с проблеми и излизаме с обещания

22.11.2022

Ниска изкупна цена и крайна цена в магазина - къде се губи разликата?

Ниска изкупна цена и крайна цена в магазина - къде се губи разликата?

18.11.2022

Ще бъде ли увеличен срокът за кандидатстване по Училищните схеми?

Ще бъде ли увеличен срокът за кандидатстване по Училищните схеми?

17.11.2022

Тодор Джиков: Контролът в производството е в основата на адекватно подпомагане

Тодор Джиков: Контролът в производството е в основата на адекватно подпомагане

14.11.2022

Кой и как следи качеството на храната?

Кой и как следи качеството на храната?

13.11.2022

Производители: Получаваме на час по лъжичка, което не ни устройва

Производители: Получаваме на час по лъжичка, което не ни устройва

11.11.2022

Запознайте се с Оперативна група "Знание, опит и предприемачество"

Запознайте се с Оперативна група "Знание, опит и предприемачество"

10.11.2022

20 години НИК: Най-голямото благотворително събитие в сектора

20 години НИК: Най-голямото благотворително събитие в сектора

10.11.2022

Система дава прозрачна и надеждна информация за произхода на храната

Система дава прозрачна и надеждна информация за произхода на храната

08.11.2022

No-till сеялката на Agrometal: едновременно сее и тори

No-till сеялката на Agrometal: едновременно сее и тори

07.11.2022