Жените съставляват 51% от населението на Европейския съюз, а според данни на Евростат за 2021 г. 67,3% от всички жени в трудоспособна възраст (20-64 години) са заети в селските райони. 

В селското стопанство жените са около 40% от общия брой земеделски стопани в ЕС, като този процент варира в различните държави-членки. Например, в Латвия и Литва жените съставляват около 45% от всички земеделски стопани, докато в Гърция и Италия този процент е около 30%.

Уебинар на Агри.БГ, част от кампанията "ОСП работи за нас: По-зелени и умни," събра заедно Марие Николова от SEMELE, Галина Мирчева от овцеферма Петърница и Пени Христова от Института на жените фермери. С тях обсъдихме предизвикателствата, но и перспективите за дамите в селското стопанство.  

Предизвикателства и успехи

Жените в земеделието често се сблъскват с редица предизвикателства, като липса на достъп до финансови ресурси, ограничени възможности за обучение и професионално развитие, както и социални бариери. Въпреки това, те продължават да намират вдъхновение и мотивация, благодарение на любовта си към работата.

Марие Николова, SEMELE
Според мен последните години младите хора нямат вече такъв хъс, каъвто са имали преди. Според мен трябва да се насърчава младото поколение. Имаме много добри капацитети, които трябва да се опитват да предадат своите знания и да покажат на младите хора, че има бъдеще в селското стопанство.

Галина Мирчева, овцеферма Петърница 
За мен е много важна ролята на жените в селското стопанство. Виждаме много жени в много сектори. Жената е способна да работи всичко, така че защо да не станем една такава важна и съществена част от българското земеделие.

Безспорно ролята на дамите в сектора е много важна. Но говорейки за подкрепа и то не само финансова - от изключително значение е фермерите да се сдружават. 

Пени Христова, Институт на жените фермери
Хора, кооперирайте се. Няма да имате никога цена; никаква защита; никаква сигурност, ако работите отделно и всеки ще се подиграва с вас, вашето семейство и вашия бизнес.

Фермерите трябва да се кооперират, защото нуждата от това, е когато се намират в голям зор. А ние отдавна сме така. 

Успешни примери от Европа

В Европа имаме множество успешни примери не само на кооперативи, но и на програми, насърчаващи жените в селското стопанство.

Например в Испания, програмата "Mujeres Rurales" насърчава жените да стартират и развиват собствени земеделски бизнеси чрез предоставяне на обучение, финансиране и менторство. Подобна инициатива в Швеция, "Kvinnor i Lantbruket" предоставя специализирани курсове и мрежи за подкрепа на жените в агросектора. 

Подкрепа от ОСП

Стратегическите планове на ОСП за периода до 2027 г. в много държави-членки акцентират върху засиленото участие на жените в селското стопанство и необходимостта от равенство между половете. Все повече проекти са насочени към жените в земеделието, като организациите поощряват тяхната роля и принос. 

В Италия, например, програмата "Rete Rurale Nazionale" включва специални мерки за подкрепа на жените в аграрния сектор, като финансова помощ за стартиращи бизнеси и насърчаване на иновациите. 

Галина Мирчева, овцеферма Петърница
ОСП е изключително важна в случая и помага на хора като нас. Това е и идеята масово да се стимулират хората да развиват едно зелено земеделие, което е съобразено с природата, качеството на храната и нуждите на потребителите. Така че бих посъветвала всички да не се колебаят, а да се възползват.

Марие Николова, SEMELE
И ние сега сме фокусиране към адаптация и адаптиране на нашите селскостопански процеси към промените в климата. Заради това правим оперативна програма, където подменяме 150 дка трайни насаждения с по-устойчиви сортове, за да можем да намалим използването на пестициди и да минимализираме обработките на почвата. 

Кандидатстваме и по програма по 4.1, по която ще изградим фотоволтаична система за нашите нужди в стопанството ни.

Пени Христова, Институ на жените фермери
Наистина няма какво да се лъжем - без техника, без оборудване и инвестиции в сградов фонд няма как да си конкурентоспособен. Трудното е, че точно в момента имаме нужда от смъкване на себестойността на продукцията. И когато тръгнем да инвестираме в такъв момент е адски трудно да оцелееш. 

Вместо заключение трите дами дават съвет на всеки, който има амбицията да се захване със земеделие.

Марие Николова, SEMELE
Ако някой наистина вече е решил да се занимава със земеделие на първо място да не се отказва. На второ място да се опитат да научат всичко, за това, което правят. И да виждат положителното в своята работа.

Пени Христова, Институ на жените фермери
Първо, който иска да става животновъд, земеделец, и си млад, нахъсан.. никога не говорете с експерт от МЗХ и ДФЗ. Веднага започнете, не се предавайте, просто бъдете рисков играч.

Галина Мирчева, овцеферма Петърница
Аз ще кажа да изберат земеделието. Но на първо място да бъдат информирани; да бъдат непримирими и да не се оставят на ежедневието да ги притиска. Съумявайте да бъдете гъвкави.


Вижте повече във видеото.

 

Информационната кампания "ОСП работи за нас: По-зелени и умни!" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от ЕС.

Следете темата и на cap4us.agri.bg