След общо три неуспешни опита за създаване на Кодекс за земята, който да обедини и обобщи досега съществуващите три закона - Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Закона за опазване на земята и Закона за охрана на земеделското имущество, Министерство на земеделието най-накрая подготви нов вариант на проект на Закон за земеделските земи в 144 страници.

Документът е пуснат за обществено обсъждане, което продължава до днес, 5 декември 2019 г. Какви са настроенията в последния ден от общественото обсъждане? Агри.БГ разговаря с Костадин Костадинов, Илия Проданов и Людмил Работов от Националната асоциация на зърнопроизвдоителите (НАЗ).