Епидемията от коронавирус COVID-19 блокира ромския квартал в Кюстендил, където живеe най-голяма част от берачите на череши в региона и доведе до отмяна в последния момент на дълго чакания Празник на черешата 2020. Сутринта на 26 юни, когато по програма трябваше да бъде откриването на събитието и стотици търговци да предложат стоката си на многобройните посетители на града, на ул. "Демокрация" имаше едва десетина сергии.

Отменят Празника на черешата в Кюстендил заради коронавируса

Значим ли е Празникът на черешата за дребните производители и доколко те разчитат на него, за да реализират стоката си? Какво загубиха от отмененото събитие и какви грижи им създава епидемията и обявеното огнище на вируса в Кюстендил? Отговорите на тези въпроси вижте във ВИДЕОТО.