Съвременните технологии могат да решат редица проблеми на фермерите, но пътищата на стопаните и на конструкторите поначало трудно се пресичат.

Що е то иновативен подход?

За улесняването на този процес е отделено специално перо в Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). Аграрната общност отдавна е в очакване да бъде отворена подмярка 16.1. „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на Европейското партньорство за сътрудничество (ЕПИ)“ по мярка 16 „Сътрудничество“ от ПРСР.