На 1 декември ще започне изплащането по всички схеми по обвързаната подкрепа за животни. Сумите ще бъдат изплатени на 100%. Планираме с тях да приключим до 9 декември, като след това ще стартира най-голямото плащане за всички земеделски стопани, а именно по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП).