За обратното начисляване на ДДС се говори много и отдавна. Всяка година се зараждат дискусии, които преминават в дебати, стига се до сформирането на работни групи и настава тишина.