Как върви напредъкът по разработката на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз за периода 2021-2027 г.? Какво предстои и кога можем да очакваме реални резултати?