Секторът на плодовете и зеленчуците у нас трябва и може да работи по-добре, така че да печели повече. Да продава повече в България и навън. Около тази идея се обединиха участниците в третото издание на бизнесфорума InteliFresh.