Бъдещето на храните е тема, която е на дневен ред в целия Европейски съюз. Дебатът по нея тече от различни гледни точки – екологична, социална, потребителска, земеделска.