Оптимизация на процесите, планиране и правилно структуриране на стопанството. Това е печелившата формула за земеделския производител Синан Вейсал, който стопанисва 500 дка с трайни насаждения в русенското село Стамболово.