Положителни тенденции в биологичното производство у нас за пръв път от години наред бяха отчетени на 8-ата международна конференция „Биологичното производство – предизвикателства и тенденции” в Пловдив, организирана от Българска асоциация „Бъопродукти”, фондация „Биоселена” и с подкрепата на Министерството на земеделието и храните (МЗХ).

Без битка: Токът победи храната

На нея стана ясно, че макар като страна да продължаваме да сме на последните места в Европа по показателите за био, се движим в положителна посока.

За първи път от 2017 г. насам имаме сериозно увеличение на площите - с 35%. Има с какво да се похвалим. Основно увеличението идва от по-големия брой животновъдни ферми. На лице е почти тройно увеличение на броя на говедата, голям ръст имаме и при овцете. Това след себе си ще доведе до повече биологична продукция от месо и мляко, която да се предлага на пазара”, съобщи Стоилко Апостолов, управител на „Биоселена”.

Председателят на Българска асоциация Биопродукти - Албена Симеонова също изрази добри очаквания за биото у нас:

„Ако го има необходимия стимул, си мислим, че дори да не станем Швейцария, можем да доближим Дания.”

Представените данни от дирекция „Биологично производство” на агроминистерството, сочат около 3% ръст на биологичните оператори на годишна база през 2023 г. Техният брой е 5026, от които 4400 са земеделски стопани. Броят на животновъдите е 400.

Биоплощите у нас през 2023 г. спрямо 2021 г. са скочили със 71%, достигайки 147 000 ха, което е 3% от общата използвана площ. Най-сериозно са се увеличили зърнените култури - с 48%, а пасищата – с над 2,5 пъти.

Отчитат се повече площи с круши и сливи, а при ябълките ръстът е с 15%. Зеленчуковите биоплощи в България обаче намаляват през миналата година. Същата е съдбата на биологичния пчелен мед. Производството му е намаляло със 7%, достигайки до 2 970 тона.

Впечатляващ ръст бележат биологично отглежданите говеда и биволи  - с над 120% . Броят на биоговедата през 2023 г. достига 30 500, от които 3 500 са млечни крави, произвели 11 500 тона мляко. Положителен тренд има също при овцете и козите, като броят им достига съответно до 40 000 и 8 000.

На биоконференцията в Пловдив ресорният заместник-министър Таня Георгиева припомни, че в новия програмен период за биосектора са заделени близо 410 млн. евро в интервенциите за биологично растениевъдство, животновъдство и пчеларство, които са за плащания както към сертифицираните биопроизводители, така и за стопаните в преход. 

Вижте повече във видеото.