Нова проектонаредба, даваща възможност за пазар на биопроизводителите, беше представена на 8-ата международна конференция „Биологичното производство – предизвикателства и тенденции” в Пловдив, организирана от Българска асоциация „Бъопродукти”, фондация „Биоселена” и с подкрепата на Министерството на земеделието и храните (МЗХ).

ДФЗ: Над 97% от директните плащания са изплатени до края на юни

Наред с позитивните новини за ръст на биопроизводството у нас, секторът посрещна с интерес новината, че бъдещите обществени поръчки, свързани с доставки на храни, задължително ще включват и биопродукти.

„Смятам, че това е добра новина. Според подготвяната наредба всички възложители на обществени поръчки за доставки на храна и кетъринг услуги (училища, детски градини, болници и т.н.) ще бъдат задължени част от продуктите им да са био. По Училищните схеми също имаме увеличение на доставките”, коментира Стоилко Апостолов, управител на „Биоселена”.

Експертът от екоминистерството Христо Стоев представи презентация по проект на Наредба за екологичните изисквания към определени продукти, предмет на обществени поръчки (НЕИОППОП), която е съвместно разработена с експерти от Агенцията за обществени поръчки и дирекция „Биологично производство” в агроминистерството. 

Наредбата е провокирана от екологичните цели, които страната ни трябва да постигне и се базира на критериите за екологосъобразност на обществените поръчки (ЗеОП) на Европейския съюз.

Дейностите в нея са от три части – доставка на храна, кетъринг услуги и вендинг машини. Продуктовата група включва директно снабдяване с храна от публични органи и снабдяване с кетъринг услуги (вътрешни ресурси/съоръжения или аутсорсинг чрез фирма за кетъринг по договор).

В нормативния текст е записано, че храните могат да се доставят директно от производители, търговци на едро или вносители, или могат да бъдат част от услугата, предоставяна от фирмите за договорни кетърин услуги.

Списъкът с биологични хранителни продукти е по групи, както следва:

-    Мляко и млечни продукти;
-    Месо и месни продукти;
-    Риба и рибни продукти;
-    Масла и мазнини;
-    Зърнено-житни храни и храни на зърнено-житна основа;
-    Варива;
-    Зеленчуци – сурови, консервирани, замразени, изсушени, ферментирали, зеленчукови сокове;
-    Плодове (по същия начин като при зеленчуците);
-    Захар, захарни и шоколадови изделия, мед;
-    Ядки и маслодайни семена.

На базата на този списък са разработени годишни цели за доставки с прогресивно нарастващ процент през годините – от 2024 г. до 2031 г. Започва се с не по-малко от 2% от общото количество на доставки на храни и напитки от всяка от групите изброени в Списъка с биологични хранителни продукти. През последната заложена година – 2031 г. изискването достига до не по-малко от 10 %.

Важно уточнение е, че изискванията касаят всяка една група продукти поотделно без те да са взаимно заменяеми. Вижте повече във видеото.