Царевица без напояване в района на Странджа не дава добри резултати, особено през последните екстремно сушави години. Добивът е минимален – от порядъка на 200-300 кг/дка. Затова, за да подобри картината на полето, земеделският производител Николай Димов се възползва от природните дадености за напояване в община Болярово. 

Гласувайте: Бихте ли подкрепили освобождаване на субсидиите от данъчно облагане?

„Като ресурс тук е язовир Малко Шарково. Има и малки язовири, които можем да ползваме. Имаме изкарани разрешителни за водоползване, макар и с триста зора“, споделя Димов пред Агри.БГ.

Той е направил не малко инвестиции в кръгови поливни системи тип пивот. С тях покрива около 4000 дка, като плановете му са добави още около 1000 дка. 

„Като напоявам, ставам независим от валежите и постигам много добри резултати, въпреки че правя и огромни разходи. Те се изразяват в изграждане на поливни системи, тръбопроводи, помпи, генератори“, изрежда производителят. 

Системата се задвижва от електроенергия. На всеки пивот е монтиран агрегат, който захранва електродвигателите. Управлението може да се осъществява дори от телефона. По него могат да се нагласят и нормите за поливане. Експлоатацията се оказва не чак толкова трудна.

„Най-скъпото перо е дизелът. Като сметна разходите за кубик вода, се получава малко по-скъпо от водата по каналите, която пускат „Напоителни системи“. Но като се направи сметка добив-разходи, излизам на печалба“, уверява Димов.

Той напоява предимно царевица за зърно и за силаж на собствените си животни. Културата позволява монокултурно отглеждане, но поне през 3-4 години трябва да се прави сеибооборот. За в бъдеще опитният производител смята да отглежда и две култури за една година на едно поле.