Ако сте производител на плодове, със сигурност знаете кой е Микеле Санторели. Дружеството, което той представлява, е най-големият преработвател у нас. Запознахме се с него на бизнесфорума InteliFresh, където той сподели своя опит относно предизвикателства пред сектора.