Фирма Сатнет обръща все по-голямо внимание върху специализираната техника за лозаро-овощари и зеленчукопроизводители. Тази година акцент на щанда на компанията, по време на изложението БАТА АГРО, бяха именно тясно специализирани решения за тези сектори от селското стопанство.