Как ще се промени Общата селскостопанска политика (ОСП), от която зависят директните плащания и парите по мерките от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР)?

Какви ще бъдат новите регламенти и как България ще се възползва от новите възможности за по-голяма самостоятелност на национално равнище?