Първият семинар за интегрирана растителна защита, организиран от Българска асоциация на производителите на оранжерийна продукция (БАПОП), се проведе в Аграрен университет в Пловдив. На събитието участваха фермери и експерти от сектора.