Блокчейнът набира популярност като съвременна компютърна технология, която позволява проследяване на продукти по цялата верига от производителя до крайния потребител. 

Самото име блокчейн в превод от английски означава верига от блокове. Технологията позволява съхраняване на данни в растящ списък от блокове, които са свързани помежду си.

За перспективите през блокчейн технологиите в селското стопанство Агри.БГ разговаря със Светлана Боянова, председател на Института за агростратегии и иновации.