Тютюнопроизводителите полагат сериозни усилия интервенцията „преходна национална помощ“ да остане и през следващия програмен период. 

Четете още: Кое доведе до опустошителни градушки в защитени чрез ракети и самолети райони?

 

„На всякакви нива като сектор правим така, че да изострим вниманието на българските институции, на европейските институции, на държавата като цяло, да се направи така през бъдещият програмен период 2028 -2034 година, интервенцията „преходна национална помощ“ за целия Европейски съюз и за други култури, да продължи да съществува като функция“, коментира за Агри.БГ Цветан Филев, председател на Националната асоциация на тютюнопроизводителите НАТ – 2010.   

Според него шансовете това да се случи са много големи, но е необходимо постоянство. 

„Ако успеем да направим това, ще дадем възможност на останалите на тютюневата карта на България 8000 производители да се преориентират към други сектори, към други браншове, към други производства, дори и чрез интегрирано земеделие. Частично да преориентират стопанствата си и към други земеделски култури, и това би допринесло за преориентиране на сектора към други браншове, каквато е идеологията на интервенцията „Преходна национална помощ за тютюн“, казва той.

Климатичните промени не са пощадили и производството на тютюн през тази година. Необичайно сухата ранна пролет и последвалите дъждовни седмици се отразяват неблагоприятно, но засега ситуацията не е фатална. Вече тече беритбата на всички видове тютюн, отглеждани в Североизточна България, където се срещаме с Цветан Филев. 

Противно на мнението, че има кой да работи в тютюневите ниви, ситуацията и тук е доста тежка. Има осезаем недостиг на квалифицирана работна ръка за многобройните операции, които се правят на полето. 

В сектор тютюн, в който над 70 % от всичките операции са ръчни, няма приемственост от младите поколения да приемат поминъка от старите. А пък да не говорим да се наемат работници, които вече нали много трудно се намират. Има такива, които не са квалифицирани, не знаят за какво става въпрос. Налага ни се една – две години да ги обучаваме, това са един -два сезона, един -два стопански цикъла, което не е добра практика“, споделя още експертът, който отглежда едролистен тютюн сорт Бърлей. 

Филев констатира с неудовлетворение, че от специализираните селскостопански гимназии излизат все по-малко подготвени кадри.  

Данните от агростатистиката сочат, че през 2023 година в Регистъра на тютюнопроизводителите, който се стопанисва от Министерството на земеделието и храните са регистрирани 7374 тютюнопроизводители.  През 2024 година има вписани 7967 производители на тютюн. 

Според Цветан Филев увеличението на регистрираните тютюнопроизводители не е знак за Ренесанс в сектора, защото той не е особено привлекателен. 

Според експерта има други причини, поради които се отчита този ръст. Едната е, че след комуникация с компаниите, които изкупват у нас тютюн, се е достигнало до използването на модерни сортове тютюн, търсени на външния и на вътрешния пазар. 

Високите изкупни цени също оказват своето влияние. 

„През последните две години като сектор получихме за продажба на тютюневата суровина в България, максималните изкупни цени, които за нито завиждат нашите колеги от Гърция, като става въпрос за една и съща група тютюн, изкупена от един и същ оператор“, обяснява Филев.

Той припомни, че през настоящия програмен период, за да кандидатстват по финансови интервенции, на земеделските производители в целия Европейски съюз, в частност, за тютюнопроизводителите - те трябва да са активни фермери.  

В сектор Тютюн това е възможно да се постигне по два начина. Или чрез регистрацията по наредба № 3 като земеделски производители, или чрез вписване в регистър „Тютюн“ всяка година. 

„За да получиш дори един лев европейско финансиране или  национални доплащания, преди това ти трябва да си изпълнил едно от двете тези изисквания на Европейския съюз“, уточнява Филев. 

Той е убеден, че в България няма нито един земеделски стопанин, който се занимава с тютюнопроизводство, да не е легитимен и целият сектор е на 100 % излязъл на светло.