Българските зърнопроизводители са стопаните, усетили особено силно подкрепата от Общата селскостопанска политика (ОСП) на Европейския съюз. 

След десетгодишно членство в Общността страната се превърна в основен производител и износител на пшеница в Европа. Фермерите в сектора получиха повече сигурност в работата си под открито небе, благодарение на подкрепата за доходите им, чрез директните плащания и по мерките от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), насочени към инвестиции в модерна и високоефективна селскостопанска техника.