Темата за дигитализацията и внедряването на цифрови технологии в селското стопанство все по-често стои на дневен ред. Безспорно е, че цифровизацията навлиза все повече и повече в стопанствата у нас. Именно в това се убедиха и участниците в хакерския маратон, в който участва и кампанията „ОСП работи за нас“, която се организира от AgriGate Media, Института за агростратегии и иновации и Смарт Агростарт.