Розата е символът на България и спецификата на отглеждането й изисква специална почва и климат. По време на розобера в Розовата долина се носи невероятен аромат.