Земеделието в България дава отлични перспективи за работа на младите хора. То осигурява достатъчно добри доходи, но има нужда от подкрепа за модернизация, механизация и иновации, за разширяване на пазарите.

Общата селскостопанска политика (ОСП) на Европейския съюз открива нови възможности за добро образование, професионално развитие и успешна кариера на фермерите. Как на практика се случва това?

Габриела е от Сливен и заедно с десетки свои колеги от факултета по растителна защита и агроекология участва в информационното събитие в рамките на втората част от кампанията „ОСП работи за нас: Бъди в час и участвай!“. Форумът се организира от AgriGate Media, Института за агростратегии и иновации и Смарт Агростарт в Аграрен университет - Пловдив.