Младите фермери, приемствеността и модернизацията са едни от ключовите приоритети на Общата селскостопанска политика (ОСП) на Европейския съюз (ЕС) след 2020 г. Как най-старата политика на Съюза помага на младите фермери и какви са възможностите пред тях чрез инструментите, с които  могат да стартират или доразвият модерно стопанство?