Една от основните задачи на Общата селскостопанска политика (ОСП) е да насърчава различните сектори в селското стопанство, да ги прави устойчиви и конкурентоспособни. 

CAP4US: Нови възможности за успеха на младите фермери

По данни на земеделското министерство един пример за устойчив сектор, благодарение на ОСП, е секторът на оранжерийните зеленчуци, чието производство бележи ръст с 28,1 на сто през 2018 г., спрямо година по-рано. Секторът е изключително важен, тъй като благодарение на него се дава възможност за по-продължително, устойчиво и ритмично снабдяване на пазара с прясна продукция.