Биоземеделието е основен приоритет във визията за бъдещето на селското стопанство в Европа. Стимулирането му се налага от необходимостта да живеем в по-чиста околна среда и да се храним с качествени продукти.

Последните данни на Евростат сочат, че България е на последно място в ЕС по площи, предвидени за биопроизводство. Потърсихме за коментар Албена Симеонова, председател на Българска асоциация Биопродукти (БАБ).