Пандемията като повечето лоши неща не дойде сама. Освен от COVID-19 земеделските производители бяха изненадани от незапомнена суша. Това особено за сектора на месодайното говедовъдство, където повечето животни се отглеждат пасищно, оказа своето отражение. Сушата рефлектира върху цените на фуражите, а стопаните започнаха да дохранват много рано, още през лятото. 

Промени в обвързаната подкрепа за месодайни говеда – какво ново

Никой до момента не е имал такова изпитание и управляващите нямаше как да знаят как да реагират на базата на собствен опит. Отпуснаха се доста средства – по извънредната мярка 21, de minimis, за реализация на говеждо месо. Платена беше и обвързаната подкрепа, която тази година за животните под селекция беше по-ниска спрямо година по-рано.

Оказва се, че въпреки трудностите секторът се разраства. Данни на земеделското министерство сочат, че кравите в месодайно направление са се увеличили с 5 000 бройки, което респективно води до намаляване на ставката. А логиката на субсидиране в Брюксел е, че се подпомагат отрасли, които не вървят напред, нали? 

Доколко все пак парите тази година са били достатъчни на фона на невижданата суша, повишените разходи и затегнатите мерки заради пандемията, само фермерите си знаят. А ето какво мисли по въпроса Стоян Чуканов – председател на Асоциация за развъждане на месодайни породи говеда в България (АРМПГБ). 

С него си говорим за несигурността в цената на говеждото месо, кризата като възможност, все още трудната търговия с Близкия изток и нуждата от по-дългосрочни мерки за сектора. Вижте повече във ВИДЕОТО.