Деан Тодоров е председател на Асоциация за развъждане на млечните породи кози, в която се включват 373 козевъда от цялата страна. Нейният най-голям пробив тази година е замразяване на семенна течност от мъжки разплодни животни, а догодина предстои създаването на Център за добив и съхранение на семенна течност близо до град Русе.