Земеделска професионална гимназия "Климент Тимирязев"

Земеделската професионална гимназия "Климент Арк. Тимирязев" е открита през 1957г. под името Техникум по селско стопанство. Основание и база за това са благоприятните климатични условия, развитието на ранното полско и оранжерийно зеленчукопроизводство, лозарство и овощарство в района. Негoвата задача е да обучи средни специaлисти в областта на растениевъдството, да обедини в единство наука и практика и да подготви за земеделското производство млади хора, чийто дълг се свързва със земята и хляба. И не случайно гимназията приема за свой патрон името на големия руски учен академик Климент Аркадиевич Тимирязев, комуто светъл девиз в живота е : "Науката трябва да служи на народа и да стане притежание на народа".

През 1968г. се извършва обединение с МТУ в града, открива се отдел и СПТУ за подготовка на механизатори за растениевъдство. От 1978г. започва прием и в отдел ТСС, четири годишен курс на обучение и прием след осми клас. Създадено преди  60 години, набирало опит и спечелило авторитет с дейността си, училището има не само с какво да се гордее днес, но и с оптимизъм да гледа напред, защото бъдещето е заложено в настоящето.

Изборът и успешното прилагане на цялата стратегия за оцеляване на гимназията, новите условия, нуждите на пазара на труда, спецификата на района изисква иновационна политика за разкриване на нови специалности и професии. В годините след 1993 се извърши прием по специалностите "Икономика на земеделското стопанство", "Цветарство", "Лозаро-винар", "Оператор в производството на хляб, хлебни и сладкарски изделия", "Земеделски техник", "Механизация на селското стопанство", "Монтьор и водач на МПС". От учебната 2005/06 година се извърши прием на учениците по специалностите:”Данъчен и митнически посредник” и “Селски туризъм”.  От 2000 година започнахме да предлагаме и паралелки със засилено изучаване на чужд език . Така в училището вече обучаваме ученици по професии, свързани с най-хубавите неща в живота - хляба, виното, цветята, колите. Създадохме затворен цикъл от професии, жизнено важни за града ни, като добавихме още такива в сферата на икономиката и туризма.

След промяната на учебните програми и планове през 2009 година, разширихме сферата и  добавихме нови професии, свързани с изискванията на ЕС. Така с традиционните професии с нови имена, като "Икономист", "Оператор на туристическа агентска дейност",  "Хлебар-сладкар", "Озеленител", "Монтьор на ССТ"  през 2009 година въведохме професията "Техник-технолог по качеството на храни и напитки" , а през 2012 професията "Агроеколог" .  В последните години в училището има стабилен прием на 3 или 4 професии след 7 клас със засилено изучаване на Английски език и 2 или 3 професии с прием след 8 клас. Като броят на паралелките в момента е 28 / 19 от тях със засилено изучаване на АЕ/ , а броят на учениците е над 620.

ЗПГ- гр. Сандански е фактор в българското професиално образование и затова тя няма нужда от реклама. Непрекъснато печелим европейски проекти и предоставяме възможност на нашите ученици да практикуват професиите си и  да се запознават с напредналите технологии на Европа.  Това е чудесна възможност и за подобряване на техните езикови умения. Печелим и проекти по националните програми за модернизация на учебната база. Сега училището предлага всички условия за модерно и комфортно обучение. Тайната на вечната младост е постоянно да се учим. Преминало трусовете на промяната, то остава все така младо, с амбицията да търси нови пътища към едно по-качествено обучение, в унисон с европейското ниво.  

 

Специалности

В професионална гимназия "Климент Арк. Тимирязев" се преподават няколко специалности, свързани със селското стопанство: 

 

  • професия ”Агроеколог”, специалност “Агроекология”
  • професия ”Техник по транспортна техника”, специалност “Автомобилна мехатроника”

 

Контакти: 

Емил Терзийски - директор, GSM 0878 519941, е-mail:[email protected]

Павлина Караджова - заместник-директор, учебна дейност, GSM 0876 798717

Даниела Коюмджиева - заместник-директор, учебна дейност, GSM 0878700496

Христина Гълъбова - заместник-директор, учебно-производствена дейност, GSM 0878 700497

Ваня Гоцева - заместник-директор, административно-стопанската дейност, GSM 0878 700495


Фейсбук-страница на училището: влез

 

Снимка: от фейсбук-страницата на училището

Hipro (Хайпро) България ООД

Велико Търново
Други селскостопански фирми
ВИЖ ПРОФИЛА

Булпартс ООД

София област
Резервни части за агро техника
ВИЖ ПРОФИЛА

Пионер семена България ЕООД

София област
Семена и разсади
ВИЖ ПРОФИЛА

General Агрохимикали ООД

София област
Препарати за растителна защита
ВИЖ ПРОФИЛА