Зърнени храни - гр.Силистра АД

Зърнопроизводство и търговия

„Зърнени храни – гр.Силистра”АД е търговско дружество с основен предмет на дейност изкупуване, съхранение и реализация на зърнени храни и варива, производство на селскостопанска продукция и посадъчен материал, търговия с горива и смазочни материали. Фирмата е наследник на държавното предприятие „Зърнени храни” ЕАД.

 

Следвайки целите си за увеличаване на пазарния дял и повишаване на конкурентноспособността, през 1999 година бе закупена зърнобазата в гр.Варна, бяха разширени и обновени съществуващите складовите бази, за да отговарят на европейските стандарти. Ежегодно се увеличава делът на осъществяваните сделки за износ на зърно, като търговски партньори са едни от най-крупните международни фирми в бранша.

 

„Зърнени храни – гр.Силистра”АД участва в пилотния проект на ACDI / VOCA – Bulgaria за създаване на лицензирани публични складове за зърно на територията на България. Лицензирани са 4 публични склада с общ складов капацитет 61500 тона.

 

Част от дейността е свързана с производството на зърнени култури. За целта е създадена фирма „Черногор Агро” ООД, която е регистриран земеделски производител. Занимава се с производство на традиционните за региона зърнени култури – пшеница, ечемик, слънчоглед, царевица. Арендова около 20 000 дка земеделска земя в землищата на Силистренска област. За обработване на земята и отглеждане на зърнените култури, дружеството разполага със собствена, а също и наема земеделска техника и външни механизирани услуги.

ЗЗМ ООД

Варна
Резервни части за агро техника
ВИЖ ПРОФИЛА

Агроес ЕООД

София област
Селскостопанска техника
ВИЖ ПРОФИЛА

"Фарморганикс България" ЕООД

София област
Селскостопанска техника,Препарати за растителна защита,Торове и подхранващи вещества,Резервни части за агро техника,Семена и разсади,Зърнопроизводство и търговия,Био-производство и био-продукти
ВИЖ ПРОФИЛА

МК ГУМИ ООД

София област
Селскостопанска техника
ВИЖ ПРОФИЛА