Зърнени храни - гр.Силистра АД

Зърнопроизводство и търговия

„Зърнени храни – гр.Силистра”АД е търговско дружество с основен предмет на дейност изкупуване, съхранение и реализация на зърнени храни и варива, производство на селскостопанска продукция и посадъчен материал, търговия с горива и смазочни материали. Фирмата е наследник на държавното предприятие „Зърнени храни” ЕАД.

 

Следвайки целите си за увеличаване на пазарния дял и повишаване на конкурентноспособността, през 1999 година бе закупена зърнобазата в гр.Варна, бяха разширени и обновени съществуващите складовите бази, за да отговарят на европейските стандарти. Ежегодно се увеличава делът на осъществяваните сделки за износ на зърно, като търговски партньори са едни от най-крупните международни фирми в бранша.

 

„Зърнени храни – гр.Силистра”АД участва в пилотния проект на ACDI / VOCA – Bulgaria за създаване на лицензирани публични складове за зърно на територията на България. Лицензирани са 4 публични склада с общ складов капацитет 61500 тона.

 

Част от дейността е свързана с производството на зърнени култури. За целта е създадена фирма „Черногор Агро” ООД, която е регистриран земеделски производител. Занимава се с производство на традиционните за региона зърнени култури – пшеница, ечемик, слънчоглед, царевица. Арендова около 20 000 дка земеделска земя в землищата на Силистренска област. За обработване на земята и отглеждане на зърнените култури, дружеството разполага със собствена, а също и наема земеделска техника и външни механизирани услуги.

Панакс Тек ООД

София град
Био-производство и био-продукти, Производство и търговия с билки, Семена и разсади
ВИЖ ПРОФИЛА

VinoEnology LLC

Хасково
Лозарство и винарство
ВИЖ ПРОФИЛА

Металагро АД

Добрич
Селскостопанска техника
ВИЖ ПРОФИЛА

Адмикс ООД

София област
Други селскостопански фирми
ВИЖ ПРОФИЛА

Ирем ООД

Пазарджик
Фуражи и хранителни добавки, Зърнопроизводство и търговия
ВИЖ ПРОФИЛА