“Южно Черноморие” Регионална Лозаро-винарска камара

Регионалната лозаро-винарска камара „Южно Черноморие” Бургас е  доброволно сдружение на физически и юридически лица гроздопроизводители и производители и търговци на вина и лозаро–винарски продукти.

Териториалния обхват на камарата обхваща територията на следните общини: Айтос, Бургас, Средец, Поморие, Несебър, Руен, Камено, Приморско, Созопол, Малко Търново и Царево.

РЛВК ”Южно Черноморие” - Бургас е Сдружение, регистрирано през 2006г. по Закона за юридическите лица с нестопанска дейност, съгласно разпоредбите по Закона за виното и спиртните напитки /ЗВСН/ на България като организация с нестопанска цел.

Камарата има за цел подпомагане и защита на общите интереси на своите членове, защита и контрол на произхода, качеството и автентичността на произвежданите и търгувани продукти и развитие на лозарството и винопроизводството в район “Южно Черноморие” лозаро–винарски район.

Лице за контакт: секретар П. Янева

Снимка: от официалния сайт на Камарата

ВИП РЕКЛАМА

София област
Други селскостопански фирми
ВИЖ ПРОФИЛА

Разсадник Загориче

Шумен
Овощарство и търговия
ВИЖ ПРОФИЛА

Vasilev

Враца
Торове и подхранващи вещества
ВИЖ ПРОФИЛА