Ветеринарномедицински факултет

Във Ветеринарномедицинския факултет (ВМФ) се подготвят бъдещи ветеринарни лекари със способности за ръководство, организация и изпълнение на цялостната дейност по здравеопазването – профилактика, терапия и съхраняване продуктивността на селскостопанските животни, домашните любимци (животните за компания), дивеча, пчелите, бубите и рибите, както и за свободна (частна) ветеринарномедицинска практика.

Успешно завършилите имат възможност да заемат изпълнителски, контролно-оперативни и ръководни длъжности по здравеопазване на животните и опазване на общественото здраве. Основни сфери за професионална реализация на ветеринарномедицинските лекари са структурите на Националната ветеринарномедицинска служба (регионални и районни ветеринарни лечебници, системата за държавен ветеринарно санитарен и граничен контрол и други), специализирани служби на Министерството на отбраната и МВР, научноизследователски институти и станции на Селскостопанска академия и БАН и други. В новите икономически условия все повече ветеринарните лекари разкриват частни ветеринарни кабинети, амбулатории, клиники и аптеки. Днес тези специалисти са крайно необходими и на фирмите (частни и държавни), занимаващи се с внос на живи животни, с добив, преработка, внос и износ на хранителни продукти и технически суровини от животински произход.

Солидната подготовка на завършилите факултета ветеринарни лекари им предоставя възможност да се реализират и в други сфери на националното стопанство и неговото управление. Значителна част от българските ветеринарни лекари работят в различни страни по света и са високо ценени като специалисти по здравеопазването на селскостопанските животни и животните – домашни любимци.

Обучението във ВМФ е в пълно съответствие с държавните изисквания за придобиване на висше образование по специалността ветеринарна медицина и се осъществява в продължение на 5,5 години.

Формата на обучение е редовна, като дипломиралите се получават професионална квалификация – “ветеринарен лекар” и придобиват образователно-квалификационната степен “магистър”.

Успешно завършилите могат да продължат обучението си за получаване на научната степен “доктор”.

 

Снимка: uni-sz.bg

Сисасбг

Пловдив
Резервни части за агро техника
ВИЖ ПРОФИЛА

Тракбул ООД

Стара Загора
Селскостопанска техника, Резервни части за агро техника, Сервизи за земеделска техника
ВИЖ ПРОФИЛА

Контакт ВН ООД

София област
Семена и разсади, Зърнопроизводство и търговия
ВИЖ ПРОФИЛА

Голт Маркетингс ЕООД

София област
Консултантски фирми в агро-сектора
ВИЖ ПРОФИЛА

Оптиком ООД

Стара Загора
Селскостопанска техника, Резервни части за агро техника, Сервизи за земеделска техника
ВИЖ ПРОФИЛА