Ветеринарномедицински факултет

Във Ветеринарномедицинския факултет (ВМФ) се подготвят бъдещи ветеринарни лекари със способности за ръководство, организация и изпълнение на цялостната дейност по здравеопазването – профилактика, терапия и съхраняване продуктивността на селскостопанските животни, домашните любимци (животните за компания), дивеча, пчелите, бубите и рибите, както и за свободна (частна) ветеринарномедицинска практика.

Успешно завършилите имат възможност да заемат изпълнителски, контролно-оперативни и ръководни длъжности по здравеопазване на животните и опазване на общественото здраве. Основни сфери за професионална реализация на ветеринарномедицинските лекари са структурите на Националната ветеринарномедицинска служба (регионални и районни ветеринарни лечебници, системата за държавен ветеринарно санитарен и граничен контрол и други), специализирани служби на Министерството на отбраната и МВР, научноизследователски институти и станции на Селскостопанска академия и БАН и други. В новите икономически условия все повече ветеринарните лекари разкриват частни ветеринарни кабинети, амбулатории, клиники и аптеки. Днес тези специалисти са крайно необходими и на фирмите (частни и държавни), занимаващи се с внос на живи животни, с добив, преработка, внос и износ на хранителни продукти и технически суровини от животински произход.

Солидната подготовка на завършилите факултета ветеринарни лекари им предоставя възможност да се реализират и в други сфери на националното стопанство и неговото управление. Значителна част от българските ветеринарни лекари работят в различни страни по света и са високо ценени като специалисти по здравеопазването на селскостопанските животни и животните – домашни любимци.

Обучението във ВМФ е в пълно съответствие с държавните изисквания за придобиване на висше образование по специалността ветеринарна медицина и се осъществява в продължение на 5,5 години.

Формата на обучение е редовна, като дипломиралите се получават професионална квалификация – “ветеринарен лекар” и придобиват образователно-квалификационната степен “магистър”.

Успешно завършилите могат да продължат обучението си за получаване на научната степен “доктор”.

 

Снимка: uni-sz.bg

Агромашина Груп

София област
Селскостопанска техника,Препарати за растителна защита,Торове и подхранващи вещества,Резервни части за агро техника,Сервизи за земеделска техника,Семена и разсади,Други селскостопански фирми,Консултантски фирми в агро-сектора
ВИЖ ПРОФИЛА

Бългериън Комодитис ООД

Ямбол
Фуражи и хранителни добавки,Зърнопроизводство и търговия
ВИЖ ПРОФИЛА

Дизелор ЕООД

София област
Селскостопанска техника,Фуражи и хранителни добавки,Зърнопроизводство и търговия,Животновъдство и търговия,Зеленчукопроизводство и търговия,Овощарство и търговия,Лозарство и винарство,Софтуер за земеделие и ферми,Други селскостопански фирми,Консултантски фирми в агро-сектора
ВИЖ ПРОФИЛА

ЕТ АГРОМИЛК - ДИМИТЪР ИВАНОВ

Пловдив
Животновъдство и търговия
ВИЖ ПРОФИЛА

"Налина МК"ООД

Бургас
Торове и подхранващи вещества
ВИЖ ПРОФИЛА