Свемар Агро ООД

Селскостопанска техника

СВЕМАР АГРО ООД е частна компания изцяло насочена към проектиране, доставка и пускане в експлоатация на поливни съоръжения и системи.

-Дъждовални поливни инсталации: СВЕМАР АГРО ООД е официален представител на дъждовалните поливни системи на IRRIFRANCE - Франция. Фирмата предлага проектиране, доставка и пускане в експлоатация на: 

 • - Пивотни системи - централно-кръгови и линейни системи - най-ефективният (икономически и агротехнически) начин за поливане на големи площи; 
  - Поливни машини - широка гама от над 90 модела; 
  - Стационарни поливни системи - 100% покритие на поливната площ.
 • Капково напояване
 • Помпени станции и оборудване
 • Хидроизолационна мембрана: СВЕМАР АГРО ООД е официален представител на хидроизолационната EPDM мембрана на FIRESTONE BPE - 100% вулканизиране мембрана от синтетичен каучук - дълготрайност, еластичност, издръжливост на ниски температури, бърз и лесен монтаж. Фирмата проектира и изгражда нови и ремонтира стари: 
  - напоителни резервоари и канали; 
  - резервоари за дъждовна вода; 
  - торови лагуни; 
  - рибарници; 
  - противопожарни резервоари; 
  - капаци на сметища; 
  - плувни езера, голф езера и др.
 • Специализирани тревни смески: СВЕМАР АГРО ООД е представител на Feldsaaten Freudenberger Германия - тревни смески за лозови масиви, овощни градини, пасища и ливади, конни и дивечови стопанства и др. Тревни смески за производство на биогаз.
  • СВЕМАР АГРО ООД предлага още: разработване на индивидуални проекти според потребностите на стопанството и спецификата на отглежданите култури. Следпродажбен сервиз. Разработване на проекти по европейски програми за подпомагане на селското стопанство. Подкрепа при договаряне на условия за лизинг с финансиращи институции.

Страбо ЕООД

София област
Селскостопанска техника,Фуражи и хранителни добавки,Зърнопроизводство и търговия,Животновъдство и търговия,Зеленчукопроизводство и търговия,Овощарство и търговия,Лозарство и винарство,Био-производство и био-продукти,Птицевъдство и търговия,Зайцевъдство и търговия,Отглеждане и пазар на охлюви,Производство и търговия с билки,Култивиране на гъби и търговия,Други селскостопански фирми,Консултантски фирми в агро-сектора
ВИЖ ПРОФИЛА

ЕТ АГРОМИЛК - ДИМИТЪР ИВАНОВ

Пловдив
Животновъдство и търговия
ВИЖ ПРОФИЛА

Агрофинанс Дойнов ЕООД

Стара Загора
Консултантски фирми в агро-сектора
ВИЖ ПРОФИЛА