Строителство и ремонт

Други селскостопански фирми

Специализирани изключително в строителство на граждански и промишлени обекти - основен и текущ ремонт на сгради, ремонт на всички видове покриви, както и реконструкция на такива, механизирани изкопни работи. Строежи от благоустройствената и инженерна инфраструктура. Асфалтиране на пътища от трета  категория строежи от транспортната инфраструктура. Проектиране, строителство и ремонт на пътища, улици и вертикални планировки . Укрепване на свлачища. Саниране на сгради. В и К и хидроизолация. Хидротехническо строителство със съответната трета категория от Четвърта група строежи. Изграждане на подпорни стени. Изработка на американски безшевни улуци. Изработки и монтаж на PVC  и алуминиева дограма.
Дружеството участва редовно в търгове за възлагане на обществени поръчки.

- Система за управление на качеството, съответстваща на изискванията на ISO 9001:2008
- Система за управление на здравословни и безопасни условия на труд сертификат OHSAS 18001-2007          - Система за управление на околната среда сертификат ISO 14001-2005 .

 

Регистрацията ни в Централния професионален регистър - Камара на строителите в България ни дава възможност да изпълняваме строежи от няколко групи :

    - Първа група - високо строителство - строежи от трета до пета категория
    - Втора група - транспортно строителство - строежи от трета и четвърта категория
    - Четвърта група – хидротехническо строителство - трета категория
    - Пета група - отделни видове СМР

Фирмата разполага с необходимия квалифициран персонал от строителни инженери, проектанти, строителни техници и работници. Също така с модерен лек и товарен автотранспорт, машини, съоръжения и оборудване. Основна цел в работата е създаване на качествена продукция, която да отговаря на високите изисквания на клиентите. Това се постига чрез внедряване на съвременни строителни технологии, използване на нови материали и високопроизводителна техника.

Ванмар 2000 ООД

Пловдив
Други селскостопански фирми
ВИЖ ПРОФИЛА

БИОСА ЕООД

Разград
Селскостопанска техника
ВИЖ ПРОФИЛА

Варум 1994

София област
Резервни части за агро техника
ВИЖ ПРОФИЛА

Интерагри АД

София област
Селскостопанска техника, Резервни части за агро техника, Сервизи за земеделска техника
ВИЖ ПРОФИЛА