Строителство и ремонт

Други селскостопански фирми

Специализирани изключително в строителство на граждански и промишлени обекти - основен и текущ ремонт на сгради, ремонт на всички видове покриви, както и реконструкция на такива, механизирани изкопни работи. Строежи от благоустройствената и инженерна инфраструктура. Асфалтиране на пътища от трета  категория строежи от транспортната инфраструктура. Проектиране, строителство и ремонт на пътища, улици и вертикални планировки . Укрепване на свлачища. Саниране на сгради. В и К и хидроизолация. Хидротехническо строителство със съответната трета категория от Четвърта група строежи. Изграждане на подпорни стени. Изработка на американски безшевни улуци. Изработки и монтаж на PVC  и алуминиева дограма.
Дружеството участва редовно в търгове за възлагане на обществени поръчки.

- Система за управление на качеството, съответстваща на изискванията на ISO 9001:2008
- Система за управление на здравословни и безопасни условия на труд сертификат OHSAS 18001-2007          - Система за управление на околната среда сертификат ISO 14001-2005 .

 

Регистрацията ни в Централния професионален регистър - Камара на строителите в България ни дава възможност да изпълняваме строежи от няколко групи :

    - Първа група - високо строителство - строежи от трета до пета категория
    - Втора група - транспортно строителство - строежи от трета и четвърта категория
    - Четвърта група – хидротехническо строителство - трета категория
    - Пета група - отделни видове СМР

Фирмата разполага с необходимия квалифициран персонал от строителни инженери, проектанти, строителни техници и работници. Също така с модерен лек и товарен автотранспорт, машини, съоръжения и оборудване. Основна цел в работата е създаване на качествена продукция, която да отговаря на високите изисквания на клиентите. Това се постига чрез внедряване на съвременни строителни технологии, използване на нови материали и високопроизводителна техника.