Сдружение на производителите на растителни масла и маслопродукти в България

  • София град

    София, община Средец, бул. Витоша № 47, ет. 2, ап. 7

  • 08x xxx xxx покажи

    [email protected]

Описание на дейността:

Сдружението на производителите на растителни масла и маслопродукти в България има следните цели:
•    подпомагане членовете си, като защитава техните бизнес интереси пред държавните и частни органи;
•    оказва съдействие при разработка на нормативни документи и осъществява представителство пред държавни институции;
•    обединява дейността и интересите на членовете си за осъществяване на ефективен и печеливш бизнес;
•    организира редовно получаване на информация от вътрешен и международен характер относно новостите, засягащи предмета на дейност на членовете му;
•    организира курсове, семинари и дискусии в производствената, търговската и научната област;
•    съдейства на членовете си при осъществяване на съвместна дейност, общи задачи и укрепване на взаимните връзки и единството между тях;
•    представлява членовете си пред международни сродни организации,както и организира срещи за обмяна на опит и осъществяване на бизнес контакти;
•    извършва от името и за сметка на своите членове дейност по популяризация на продукцията и търговските им марки на  вътрешния и международните пазари;
•    популяризиране на научните постижения и новости в развитието на маслодобивния и маслопреработвателен бранш;
•    разработва концепции и стратегии за развитие на подотрасъла и свързаните с него дейности.

 

Снимка: pixabay.com

Апекс Сервиз

София област
Сервизи за земеделска техника
ВИЖ ПРОФИЛА

Агроланд Инвест

Хасково
Софтуер за земеделие и ферми,Други селскостопански фирми,Консултантски фирми в агро-сектора
ВИЖ ПРОФИЛА

ФИАММА ЕООД

Стара Загора
Селскостопанска техника,Резервни части за агро техника,Сервизи за земеделска техника
ВИЖ ПРОФИЛА

„Зомаш” ООД

Ямбол
Зърнопроизводство и търговия
ВИЖ ПРОФИЛА

Гленком ЕООД

Сливен
Резервни части за агро техника
ВИЖ ПРОФИЛА