Раломекс АД

Селскостопанска техника,Резервни части за агро техника

Фирма „РАЛОМЕКС“АД е създадена през 1976 година, като машиностроителен завод и е една от най-старите производители на агротехника в България. През различните години на своето съществуване тя е преминавала през различни трансформации, като наименование, но е запазила дейността си на производство.

 

РАЛОМЕКС“АД произвежда машини за основна обработка на почвата – плугове, култиватори, дискови брани и резервни части за тях. Отскоро е възстановено и производството на хидравлични валяци.

 

Всички машини от продуктовата гама на “РАЛОМЕКС“АД са собствена разработка, съобразена с агротехническите и климатични особености на България.

 

РАЛОМЕКС”АД произвежда почвообработващи машини от висококачествена легирана стомана за всички модификации трактори, а именно:

- Плугове за предсеитбена оран от 2 до 10 плужни тела, с регулируема работна ширина на едно плужно тяло 20, 24, 28 см.;

- Плугове за дълбока оран от 2 до 10 плужни тела, с регулируема работна ширина на едно плужно тяло 30, 35, 40 см;

- Навесни и прикачни култиватори за слята обработка, комплектовани с пружинни брани - с работна ширина от 2.4 до 12 метра, могат да се комбинират и със зъбни брани или ротори;

- Култиватори за окопаване със и без торовнасяне на високо стеблени култури - 4, 6 ,8 редови;

- Дискови брани – навесни и прикачни с работна ширина от 1,6 до 10 метра;

- Разрохвачи – навесни и прикачни;

- Хидравлични валяци – дискови и грайферни;

- Резервни части за произвежданите машини и други машини от подобен тип.

 

Дружеството може да изработи различни модели плугове, брани и култиватори за всички модели трактори, след предварителни данни и уточнения относно някои специфични технически изисквания.

 

Плуговете на “Раломекс”АД са с полувинтови или винтови отметателни дъски и могат да работят с високи работни скорости на оран. Характеризират се с това, че при повечето модификации трактори могат да работят и в браздата и извън браздата.

 

Дисковите брани са с подобрено лагеруване. Лагерното тяло е с два лагера и четири уплътнения.

 

Култиваторите са със стабилни стойки и специална конструкция на лапата осигуряваща висока скорост на работа.

 

Машините, произвеждани от “Раломекс” АД отговарят на българските и европейски стандарти за качество и надеждност и са изпитани и оценени положително от “Център за изпитване на земеделска, горска техника и резервни части” - гр. Русе.

 

РАЛОМЕКС”АД прилага система за управление на качеството ISO 9001-2008 и система за управление на околната среда ISO 1401:2005.

 

Мисията на фирмата е тясно свързана с декларираната й политика по качеството, която е насочена към удовлетворяване изискванията на клиентите към качеството на произвежданите почвообработващи машини и други машиностроителни продукти при стриктно спазване на изискванията на стандартизационните и нормативните документи.