Професионална земеделска гимназия "Добруджа"

История

Историята на земеделското образование в България е доста дълга. Тя датира от преди около 130 години. Началото на нашата гимназия е поставено преди 105 години, когато през 1909 година в гр. Силистра се открива Държавно нисше земеделско училище с две годишен курс на обучение.

Едва изпратило своя първи випуск през 1912 година училището е затворено, поради започване на Балканската война и последвалата я румънска окупация. През 1919 година румънската власт отново открива училището като практическо /чифлик/, с три годишен срок на обучение.

След освобождението на Добруджа от румънска власт училището било възстановено отново като Държавно нисше земеделско училище.

Първият випуск завършили 32 ученика през 1943 година.

 

Днес

 

Днес гимназията разполага с богата база за обезпечаване на учебния процес.

27 учебни кабинета, 11 специализирани учебни работилници, учебен полигон, училищно общежитие, ученически стол, богата открита и закрита спортна база, етнографски музей, фотодокументална изложба. Собствената земя на училището и наличната селскостопанска техника дават възможност за обучение на учениците в реални производствени условия, както и за допълнителни приходи към бюджета. Голяма част от собствените приходи се използват за безплатна храна, общежитие и транспорт за деца от социално слаби семейства. Осигурено е и безплатно обучение по управление на МПС категория „Ткт”, „В” и „С”.

За добрата подготовка на учениците говори отличното им представяне в разнообразни конкурси и състезания.

През последните 5 години учениците традиционно участват в състезанията „Млад фермер”; Националната панорама на професионалното образование; Националния празник „За хляба наш”; Националните викторини-конкурси „Времето на Бедреддин” и „По пътя на Таньо войвода”. 

 

Ръководство: 

Директор - Пламен Тодоров Славов

Заместник-директор по учебната дейност - Гинка Николова Борисова

Заместник директор по производствената дейност - Митат Халим Осман


Обучение

 

 В ПЗГ „Добруджа“ се предвижда обучение след завършен VII клас по следнате  професии – дневна форма на обучение:

Специалност: Механизация на селското стопанство  

Професия: Техник на селскостопанска техника                        

Трета степен на професионална квалификация. Провежда се обучение за овладяване на знания, умения и компетентности за извършване на диагностика, ремонт и експлоатация на трактори и автомобили, селскостопански машни и земеделска техника, за работа с машнно-тракторни агрегати. Учениците по тази професия придобиват правоспособност- Водач на МПС – категория „Ткт“, „В“,“Твк“ , „Твк-З“и „С“ –  безплатно. Основни дейности – Техникът на селскостопанска техника извършва диагностика, техническо обслужване и ремонт на земеделска техника – трактори, автомобили и селскостопанска техника.

Специалност: Растителна защита агрохимия                                                                      

Професия: Растениевъд

Провежда се обучение за овладяване на знания, умения и компетентности за начините на употреба и прилагане на средствата за растителна защита и агрохимични продукти, съгласно европейските тенденции за производство на екологично чисти продукти, за работа с селскостопански машини и земеделска техника, за работа с машнно-тракторни агрегати.

 

Снимка: от сайта на училището 

HG & Sons - Пречиствателни станции BIO CLEANER

София област
Други селскостопански фирми
ВИЖ ПРОФИЛА

Метални конструкции БОГИ

София област
Други селскостопански фирми
ВИЖ ПРОФИЛА

Терра Агро Инвест ЕООД

Варна
Консултантски фирми в агро-сектора
ВИЖ ПРОФИЛА

Инсекта 2000 ООД

Ямбол
Препарати за растителна защита, Торове и подхранващи вещества, Зърнопроизводство и търговия
ВИЖ ПРОФИЛА