Професионална гимназия по земеделско стопанство ”Ал. Стамболийски”

История

Училището е открито през 1926 година като Допълнително земеделско училище за подготовка на момичета и момчета завършили седми клас. През 1932 година то е оземлено от кметството с цел да се осъществи практическо обучение на учениците.

Есента на 1948 година училището прераства в Държавно практическо селскостопанско училище с прием след седми клас с две специалности-полевъдство и животновъдство. През периода 1973-1983 функционира като Техникум по електрификация и автоматизация на селското стопанство. 

От 2003 година до момента училището функционира като Професионална гимназия по земеделско стопанство ”Ал.Стамболийски”.

 

Специалности 

 

Понастоящем в училището се обучават ученици по специалностите:

„Механизация на горското стопанство”
„Механизация на селското стопанство"
„Механизация на горското стопанство и дърводобива” и водач на МПС
„Земеделски техник" и водач на МПС 
„Земеделец”

Наред с учебния процес, на едно добро професионално ниво в училището се провеждат и курсове за водачи на МПС КАТ. „Ткт”, „В”.

Какво предлага:

  • завършване на средно образование
  • придобиване на втора и трета квалификационна степен на професионално образование.
  • безплатни курсове за водачи на МПС кат.Ткт и кат.В.
  • придобиване на правоспособност за работа със земеделска техника- категория Твк.
  • безплатно общежитие и транспорт

Училището разполага с добре обзаведени кабинети по земеделска техника, безопасност на движението, информатика, учебни работилници по земеделска техника, устройство на МПС, трактори и автомобили, електромонтажно дело. То има животновъдна ферма, стопанисва 420 дка собствена земя и разполага с голям машино-тракторен парк.

Дворът на училището е с обща площ от 98 дка, в който се намират: машинен парк с ремонтна работилница, гаражни клетки за учебната и земеделска техника, селскостопански двор с покрита площ, учебен полигон, кабинети и работилници по учебна практика, дърводелска работилница, ученическо общежитие със 170 места.

Гимназията има договорни отношения с: ЕТ ”Йоана-Георги Петров”-Луковит; „РИМЕКС-ИНЖИНЕРИНГ”АД представител на „КЕИС” за България; ЗК”Виола”-Койнаре ; дърводелска фабрика в селото, с държавно лесничейство „Дунав”-Плевен-район Червен бряг. Тези фирми ще предоставят базата си за производствено обучение на учениците ни.

 

Снимка: от сайта на училището 

Хелиос ПС ЕООД

Стара Загора
Зеленчукопроизводство и търговия, Овощарство и търговия, Лозарство и винарство
ВИЖ ПРОФИЛА

Биоевибул ЕООД

София област
Други селскостопански фирми
ВИЖ ПРОФИЛА