Професионална гимназия по селско стопанство "Златна нива"

История

Учебното заведение е създадено през далечната 1910 г. в гр. Айтос. Първоначално сградата е служела за нисше земеделско училище. През 1921 г. то е преустроено в средно девическо земеделско училище с прием на девойки, завършили петгодишен курс на обучение. През 1934 г. училището се закрива. Но само година по - късно то се възстановява като специално девическо земеделско домакинско училище с две годишен курс на обучение и приемен ценз - завършен девети клас.

През 1936 г. училището отново се трансформира в средно девическо земеделско домакинско, с три годишен курс на обучение. През учебната 1948-49 г. училището става земеделска гимназия, където са се подготвяли средни кадри по полевъдство и животновъдство. Курсът на обучение е 4 години, а приемният ценз - седми клас.

На 2 ноември 1949 г. на заседание на Народното събрание се приема Указ No: 8013, с който земеделската гимназия в град Айтос започва да носи името "Г. Димитров".

През 1952 г. се извършва отново трансформиране на учебното заведение - то вече е Селскостопански техникум по полевъдство и животновъдство. Курсът на обучение е 4 години, а придобитата квалификация - Полевъд- тракторист и Животновъд - тракторист.

През учебната 1977-1978 г. към техникума е открито СПТУ с тригодишен курс на обучение и специалност Механизатор- растениевъд, през 1981 - 1982 г. - Механизатор- животновъд.

С въвеждането на новата учебна програма през 1983-84 г. в техникума е разкрит УПК с две специалности: Механизатор - растениевъд и Механизатор - животновъд, от 1985-86 г. и Оператор в хранително - вкусовата промишленост.

През 2002 г. техникумът става професионална гимназия по селско стопанство и получава името "Златна нива". В нея се обучават ученици със седем професии: Техник - животновъд, Техник - растениевъд, Фермер, Техник - озеленител, Организатор на туристическа агентска дейност, Икономист и Ветеринарен техник.

Училището има богата материалната база. Разполага със 17 специализирани кабинета, 3 компютърни кабинета, 6 работилници и спортна база - стадион с лекоатлическа писта и спортна зала. Водачите на МПС се обучават на специален полигон. В помощ на учители и ученици е училищната библиотека, която разполага с над 12000 тома. За провеждането на културни мероприятия служи многофункционалната актова зала.

 

Специалности:

  • Техник-растениевъд
  • Икономист

 

Ръководство

 

    Г-н Таньо Чакъров

    Директор на училището от 2005 година.

    Специалност: Български език и литература - І ПКС.

    За контакти: тел.: 0888206682

    е-mail: [email protected]

 

    Таня Андреева

    Заместник-директор от 2010 година.

    Специалност: Физика и астрономия - V ПКС,

    Математика, Информатика и Информационни технологии

    За контакти: тел.: 0888206682

               

    Стоянка Димитрова

    Заместник директор от 2011 година.

    Специалност: Инженер - Агроном - ІІ ПКС

    За контакти: тел.: 0888206682

 

Снимка: от сайта на училището

Унивис ООД

Велико Търново
Селскостопанска техника,Резервни части за агро техника,Сервизи за земеделска техника
ВИЖ ПРОФИЛА

Сокотаб България ЕООД

Пловдив
Други селскостопански фирми
ВИЖ ПРОФИЛА

Мизипак ООД

Пловдив
Селскостопанска техника
ВИЖ ПРОФИЛА