Професионална гимназия по селско стопанство "Царица Йоанна"

История

През 1898 г. е създадено Нисшето зимно земеделско училище. През 1921 г. го става Държавен девически земеделско-домакински учителски институт, а три години по-късно към него се открива Девическо практическо земеделско-домакинско училище. През 1949 г. учебното заведение става Държавна мъжка земеделска гимназия. Десет години по-късно вече е Селскостопански техникум. От 2004 г. той е преименуван на Професионална гимназия по селско стопанство“Царица Йоанна“.

 

Мисия на ПГСС "Царица Йоанна":

1. Прозрачност на обучението и образованието

2. Гъвкавост и отговорност по отношение на динамиката в развитието на науката, техниката и технологиите в направление „Растениевъдство и животновъдство“

3. Мобилност в обучението

4. Приобщаване към ценностите на гражданското общество

5. Отговорност за сътрудничество и социално партньорство

6. Приобщаващо образование и подкрепа за личностното развитие на учениците

 

Специалности:

  • Ветеринарен техник
  • Техник на селскостопанска техника
  • Техник в лозаровинарството

В гимназията се провежда и дистанционно обучение по специалности:

  • Механизация на селскостопанското стопанство
  • Икономист Земеделско стопанство

 

Снимка: от сайта на училището

БЛИЦ ЕООД Пловдив

Пловдив
Животновъдство и търговия, Био-производство и био-продукти, Други селскостопански фирми, Консултантски фирми в агро-сектора
ВИЖ ПРОФИЛА

САВАШ АГРО ЕООД

Стара Загора
Софтуер за земеделие и ферми
ВИЖ ПРОФИЛА

Дойц Партс

Варна
Селскостопанска техника
ВИЖ ПРОФИЛА

Вет про Комерс ООД - ушни марки

Пловдив
Животновъдство и търговия
ВИЖ ПРОФИЛА