Професионална гимназия по селско стопанство "Царица Йоанна"

История

През 1898 г. е създадено Нисшето зимно земеделско училище. През 1921 г. го става Държавен девически земеделско-домакински учителски институт, а три години по-късно към него се открива Девическо практическо земеделско-домакинско училище. През 1949 г. учебното заведение става Държавна мъжка земеделска гимназия. Десет години по-късно вече е Селскостопански техникум. От 2004 г. той е преименуван на Професионална гимназия по селско стопанство“Царица Йоанна“.

 

Мисия на ПГСС "Царица Йоанна":

1. Прозрачност на обучението и образованието

2. Гъвкавост и отговорност по отношение на динамиката в развитието на науката, техниката и технологиите в направление „Растениевъдство и животновъдство“

3. Мобилност в обучението

4. Приобщаване към ценностите на гражданското общество

5. Отговорност за сътрудничество и социално партньорство

6. Приобщаващо образование и подкрепа за личностното развитие на учениците

 

Специалности:

  • Ветеринарен техник
  • Техник на селскостопанска техника
  • Техник в лозаровинарството

В гимназията се провежда и дистанционно обучение по специалности:

  • Механизация на селскостопанското стопанство
  • Икономист Земеделско стопанство

 

Снимка: от сайта на училището

Агроаптека Аграра Шумен

Шумен
Препарати за растителна защита,Торове и подхранващи вещества,Семена и разсади,Зеленчукопроизводство и търговия
ВИЖ ПРОФИЛА

Анимекс ЕООД

Стара Загора
Селскостопанска техника,Резервни части за агро техника,Сервизи за земеделска техника
ВИЖ ПРОФИЛА

Черноморски фураж АД

Сливен
Фуражи и хранителни добавки
ВИЖ ПРОФИЛА

Шайен ООД

Бургас
Био-производство и био-продукти,Овощарство и търговия
ВИЖ ПРОФИЛА

Велди–1 ООД

Пловдив
Други селскостопански фирми
ВИЖ ПРОФИЛА