Професионална гимназия по селско стопанство "Царица Йоанна"

История

През 1898 г. е създадено Нисшето зимно земеделско училище. През 1921 г. го става Държавен девически земеделско-домакински учителски институт, а три години по-късно към него се открива Девическо практическо земеделско-домакинско училище. През 1949 г. учебното заведение става Държавна мъжка земеделска гимназия. Десет години по-късно вече е Селскостопански техникум. От 2004 г. той е преименуван на Професионална гимназия по селско стопанство“Царица Йоанна“.

 

Мисия на ПГСС "Царица Йоанна":

1. Прозрачност на обучението и образованието

2. Гъвкавост и отговорност по отношение на динамиката в развитието на науката, техниката и технологиите в направление „Растениевъдство и животновъдство“

3. Мобилност в обучението

4. Приобщаване към ценностите на гражданското общество

5. Отговорност за сътрудничество и социално партньорство

6. Приобщаващо образование и подкрепа за личностното развитие на учениците

 

Специалности:

  • Ветеринарен техник
  • Техник на селскостопанска техника
  • Техник в лозаровинарството

В гимназията се провежда и дистанционно обучение по специалности:

  • Механизация на селскостопанското стопанство
  • Икономист Земеделско стопанство

 

Снимка: от сайта на училището

Свилоцел ЕАД

Велико Търново
Препарати за растителна защита,Торове и подхранващи вещества,Печларство и търговия
ВИЖ ПРОФИЛА

Евро Дрил

София област
Други селскостопански фирми
ВИЖ ПРОФИЛА

Сатнет ООД

Пловдив
Селскостопанска техника,Резервни части за агро техника,Сервизи за земеделска техника
ВИЖ ПРОФИЛА

ЕТ Темп ДК

Русе
Резервни части за агро техника
ВИЖ ПРОФИЛА