Професионална гимназия по селско стопанство „Свети Георги Победоносец”

Кратка история на ПГСС Суворово

    25 март 1925 година - създаване на училището с име "Зимно земеделско училище";
    1946 година - трансформира се в "Практическо машинотракторно училище";
    1950 година - преименува се "Комбайнерско училище";
    1967 година - трансформира се в "Средно промишлено училище по механизация на селското стопанство";
    2003 година - преименува се Професионална гимназия по селско стопанство "Свети Георги Победоносец".

База на ПГСС Суворово

Днес училището разполага с:

    Учебни планове и програми, съобразени с държавните и международни стандарти;
    Високо квалифицирани преподаватели - специалисти;
    Два компютърни кабинета с 20 работни станции, сървър, принтери, скенер;
    Две креативни класни стаи, оборудвани с интерактивни дъски, проектори и 25 лаптоп-таблети;
    Internet;
    Кабинети и работилници по учебна практика;
    Машинен парк;
    Учебен автомобил;
    Земеделска техника - Учебни трактори. Нови торачка и пръскачка, плуг, сеялка, култиватор;
    Обработваема земя;
    Общежитие;
    Конферентна зала;
    Медицинско училищно обслужване.

 

Директор:
инж. Марияна Георгиева Великова

 

Снимка: от сайта на училището

Аграр Геомит ЕООД

Пловдив
Резервни части за агро техника, Селскостопанска техника
ВИЖ ПРОФИЛА

Балея Груп

Габрово
Препарати за растителна защита, Торове и подхранващи вещества, Семена и разсади
ВИЖ ПРОФИЛА

Булферт ООД

София област
Торове и подхранващи вещества
ВИЖ ПРОФИЛА

ЗП''Жельо Радев Иванов''

Сливен
Животновъдство и търговия
ВИЖ ПРОФИЛА

Агромикс

Ямбол
Зърнопроизводство и търговия
ВИЖ ПРОФИЛА