Професионална гимназия по селско стопанство Св. Климент Охридски

Първите земеделски училища в България отварят врати в следния ред – Образцов чифлик, Садово, Плевен, Кюстендил, Видин и Пазарджик. Т.е. днешната "Професионална Гимназия по Селско стопанство
 “Св. Климент Охридски” има дълга история и утвърдено място в живота на страната.

Днес в гимназията може да се учи в две професионални направления: "Агроеколог" и "Техник-растениевъд".

► Професията „Агроеколог“ е основана на изискванията на ЕС за производството на екологично земеделие и животновъдство.
► На територията на област Кюстендил единствено в ПГСС се осъществява обучение по посочената специалност.
► Завършилите ученици придобиват правоспособност за МПС категории (ТкТ, Твк и В).

Учениците от тази нова и перспективна специалност получават добри познания за:

  •     състава, предназначението и опазването на почвите, водите и въздуха;
  •     за спецификата на екологичното селско стопанство;
  •     за технологията на биологичното земеделие и органичните ферми;
  •     за приложимостта на Европейски агроекологични програми.
  •     за производство на здравословни, висококачествени и екологично чисти продукти

 

Учениците с профил "Техник-растениевъд" ще усвоят умения за:

  •     разпознаване и класифициране на земеделски култури по биологическите им особености;
  •     прилагане на технологии за отглеждане на земеделски култури, овошки и лозя;
  •     извършване на основна и повърхностна обработка на почвата;
  •     спазване изискванията за транспортиране на готовата продукция
  •     Завършилите ученици придобиват правоспособност за МПС категории (ТкТ, Твк и В).

 

Снимка: от сайта на училището

СД “ДИМИТРОВИ И СИЕ” гр. ПЛЕВЕН

Плевен
Селскостопанска техника
ВИЖ ПРОФИЛА

Про Лоджистикс енд Сървисиз ЕООД

Русе
Селскостопанска техника
ВИЖ ПРОФИЛА

Дойц Партс

Варна
Селскостопанска техника
ВИЖ ПРОФИЛА

ЗЗМ ООД

Варна
Резервни части за агро техника
ВИЖ ПРОФИЛА

Селкооп

София област
ВИЖ ПРОФИЛА