Професионална гимназия по селско стопанство "Ангел Кънчев"

Професионална гимназия по селско стопанство "Ангел Кънчев" е училище с вековна история. Намира се сред красива природа, създава отлични условия за обучение, спорт и отдих на учениците. Училището разполага с учебно-опитно стопанство, машинен парк, добре уредено общежитие. До училището пътуват редовно градска линия № 33 и междуселищни автобуси.
 
Училището предлага:
Безплатни шофьорски курсове – категории B;
Безплатни курсове за работа със земеделска техника;
Здравословно хранене в ученическия стол на минимални цени;
Общежитие, безплатно за всички ученици.
Безплатен транспорт с ученически автобус до близките населени места

 

Гимназията приема ученици след завършен VII клас по следните професии и специалности:

 

Професия Фермер
Специалност Производител на селскостопанска продукция

Обучаемите ще придобият знания и умения, свързани с отглеждане на селскостопански култури, животни и за управление и ремонт на селскостопански машини. Завършилите специалността ще могат да ръководят собствен земеделски бизнес, да работят в земеделски кооперации, във фирми от аграрния сектор, както и да продължат във висши учебни заведения.

Професия Техник на селскостопанска техника
Специалност Механизация на селското стопанство

В процеса на обучение се придобиват знания, правоспособност и практически опит, насочени към диагностика, техническо обслужване, ремонт и експлоатация на земеделска техника и  автомобили, отглеждане на земеделски култури и селскостопански животни. Завършилите могат да се реализират в земеделски кооперации и фирми от аграрния сектор или да продължат във висши учебни заведения.

Професия Ветеринарен техник
Специалност Ветеринарен техник

С интензивно изучаване на английски език

Обучението включва придобиване на знания и умения за отглеждане, лечение и профилактика на домашни любимци и селскостопански животни.  Ветеринарният техник може да работи във ферми, ветеринарни клиники, лечебници, лаборатории, както и да продължи във висши учебни заведения.

Професия Техник-технолог по качеството на храни и напитки
Специалност Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки

С интензивно изучаване на английски език

Завършилите ще придобият знания и практически опит в производството и контрола на качеството на храните. За целите на обучението има лаборатория и е обособено специално помещение, оборудвано с техника за производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия. Завършилите ще имат възможност за реализация в държавни структури и частни организации, както и да продължат образованието си във висши учебни заведения.

 

История на училището

През 1865 г. турският реформатор Мидхад паша създава модерно земеделско стопанство Нумуне чифлик – Образцов чифлик. За негов пръв управител е назначен чешкия земеделски възпитаник, известния революционер Ангел Кънчев. В своя доклад № 35 от 12.XII. 1879 г. Григор Начович, временен министър на финансите, обосновава необходимостта от отварянето на земеделски образцови чифлици, в които земеделието да се изучава практически. В отговор на 13. XII. 1879 г. излиза Указ № 374 на княз Александър I Батенберг за организирането на Образцов чифлик като нисше практическо училище, с пръв управител и учител по земеделие Георги Андреев Георгов и иконом – счетоводител Петър Жълтов. С Указ № 448 от 20.VI.1883 г. на княз Александър нисшето практическо училище става средно земеделско училище.

 

Снимка: от сайта на гимназията 

Овощен разсадник Елит

Благоевград
Семена и разсади, Овощарство и търговия, Лозарство и винарство, Други селскостопански фирми
ВИЖ ПРОФИЛА

Прима-Димов ООД

Добрич
Други селскостопански фирми
ВИЖ ПРОФИЛА

Фирма Апекс ф 118 ЕООД

Силистра
Препарати за растителна защита
ВИЖ ПРОФИЛА

СД Драганови

Пловдив
Селскостопанска техника, Резервни части за агро техника, Сервизи за земеделска техника
ВИЖ ПРОФИЛА