Професионална гимназия по лозарство и винарство "Александър Стамболийски"

В самото начало

Професионална гимназия по лозарство и винарство /ПГЛВ/ “Александър Стамболийски” – гр. Плевен е създадена през 1890 г. и в продължение на повече от един век се е утвърждавала, за да спечели безспорен авторитет на просветен център в областта на земеделското образование. Още в началните години на съществуването си е обезпечен с богата учебно-техническа база, а за преподаватели са привлечени едни от най-добрите специалисти с нужните знания и опит.

Идеята за откриване на училището принадлежи на тогавашния Плевенски окръжен съвет. Още през 1888г. той предвижда средства за назначаване на учител-специалист по лозарство и винарство, който да напътства селските стопани в региона с безплатни квалифицирани съвети. За това благородно начинание е привлечен известният специалист и учител Никола Емфеджиев.

Училището се слави не само със своите постижения в областта на науката. Негови възпитаници и преподаватели, като Александър Стамболийски, Янко Забунов, Никола Ракитин, Григор Вачков и много други, са активни участници в нашия обществен и културен живот.

Признание за задълбочената подготовка, която гимназията предлага, са многобройните награди и отличия на възпитаници и учители.

Специалност "Трайни насаждения

Учебният план на специалността предполага усвояване на задълбочени знания и изграждане на професионални компетенции за създаване и отглеждане на лозя и овощни градини, за окачествяване на продукцията и правилното и съхраняване и преработване.

Специалност “Растителна защита и агрохимия”

Тя е нова съвременна специалност, учебните програми по която са съобразени с иновативната екологична насоченост на земеделското производство, залегнала в редица национални и международни стандарти.

Специалност “Лозаровинарство”

Тя е с най-стари традиции в училището, обучението по която в днешно време се осъществява по осъвременени учебни планове и програми, адаптирани към европейските образователни изисквания и тенденциите на трудовия пазар в този бранш.

 

Учениците, обучаващи се в тeзи специалности, изучават както задължителните общообразователни предмети, така и редица специални предмети, формиращи техните професионални компетенции, за да могат те успешно могат да развиват собствен бизнес и да се реализират на трудовия пазар, както в България, така и в други европейски страни.

Професиите, които могат да се практикуват, са: организатор на производството в лозово и растениевъдно стопанство, специалист по растителна защита в лозово и растениевъдно  стопанство, консултант в регионални и национални служби по земеделие и други.

Снимка: от сайта на училището

Фрувег - Сортинг ООД

София област
Селскостопанска техника
ВИЖ ПРОФИЛА

Свемар Агро ООД

Варна
Селскостопанска техника
ВИЖ ПРОФИЛА

HRT-Bulgaria

София област
Резервни части за агро техника
ВИЖ ПРОФИЛА