Професионална гимназия по лозарство и винарство "Александър Стамболийски"

В самото начало

Професионална гимназия по лозарство и винарство /ПГЛВ/ “Александър Стамболийски” – гр. Плевен е създадена през 1890 г. и в продължение на повече от един век се е утвърждавала, за да спечели безспорен авторитет на просветен център в областта на земеделското образование. Още в началните години на съществуването си е обезпечен с богата учебно-техническа база, а за преподаватели са привлечени едни от най-добрите специалисти с нужните знания и опит.

Идеята за откриване на училището принадлежи на тогавашния Плевенски окръжен съвет. Още през 1888г. той предвижда средства за назначаване на учител-специалист по лозарство и винарство, който да напътства селските стопани в региона с безплатни квалифицирани съвети. За това благородно начинание е привлечен известният специалист и учител Никола Емфеджиев.

Училището се слави не само със своите постижения в областта на науката. Негови възпитаници и преподаватели, като Александър Стамболийски, Янко Забунов, Никола Ракитин, Григор Вачков и много други, са активни участници в нашия обществен и културен живот.

Признание за задълбочената подготовка, която гимназията предлага, са многобройните награди и отличия на възпитаници и учители.

Специалност "Трайни насаждения

Учебният план на специалността предполага усвояване на задълбочени знания и изграждане на професионални компетенции за създаване и отглеждане на лозя и овощни градини, за окачествяване на продукцията и правилното и съхраняване и преработване.

Специалност “Растителна защита и агрохимия”

Тя е нова съвременна специалност, учебните програми по която са съобразени с иновативната екологична насоченост на земеделското производство, залегнала в редица национални и международни стандарти.

Специалност “Лозаровинарство”

Тя е с най-стари традиции в училището, обучението по която в днешно време се осъществява по осъвременени учебни планове и програми, адаптирани към европейските образователни изисквания и тенденциите на трудовия пазар в този бранш.

 

Учениците, обучаващи се в тeзи специалности, изучават както задължителните общообразователни предмети, така и редица специални предмети, формиращи техните професионални компетенции, за да могат те успешно могат да развиват собствен бизнес и да се реализират на трудовия пазар, както в България, така и в други европейски страни.

Професиите, които могат да се практикуват, са: организатор на производството в лозово и растениевъдно стопанство, специалист по растителна защита в лозово и растениевъдно  стопанство, консултант в регионални и национални служби по земеделие и други.

Снимка: от сайта на училището

Мирослав Чакъров

София град
Птицевъдство и търговия
ВИЖ ПРОФИЛА

Водни сондажи ЕООД

София област
Други селскостопански фирми
ВИЖ ПРОФИЛА

Агритоп ЕООД

София област
Селскостопанска техника, Резервни части за агро техника, Сервизи за земеделска техника
ВИЖ ПРОФИЛА

Балкан Транс ООД

Перник
Торове и подхранващи вещества, Зърнопроизводство и търговия, Животновъдство и търговия
ВИЖ ПРОФИЛА