Про Сийд - Пречиствателна станция Bio Cleaner

Други селскостопански фирми

Пречиствателна станция BIO CLEANER на чешкия производител ENVI-PUR е съоръжение, което се използва за последователна обработка на създадени за пречистване отпадни битови, септични или индустриални води от индустрията или населените места. Използването на пречиствателна станция е от огромно значение за възстановяване на природните ресурси, за опазване на околната среда и екологичното равновесие, особено в гъсто населени райони или крупни промишлени предприятия, където няма изградена нужната инфраструктура.

Ролв Техник

Велико Търново
Сервизи за земеделска техника
ВИЖ ПРОФИЛА

Агритоп ЕООД

София област
Селскостопанска техника, Резервни части за агро техника, Сервизи за земеделска техника
ВИЖ ПРОФИЛА

Адвокат Станимир Стоянов

Варна
Консултантски фирми в агро-сектора
ВИЖ ПРОФИЛА

АНТ ЕООД

София град
Селскостопанска техника
ВИЖ ПРОФИЛА